Fakta om sparkel

Fakta om sparkel

Fakta om sparkel


Det er ikke enkelt produsere sparkel. Kravene er høye til miljø, ergonomi og økonomi. Vi prøver alltid å ligge langt fremme i utviklingen av nye, mer funksjonelle og effektive løsninger til profesjonelle malere.

Vårt sortiment består av produkter for de fleste underlag og for alle påføringsmetoder, håndsparkel, rullesparkel og sprøytesparkel. Vi har et stort utvalg av tilbehør og verktøy, som sammen med sparkelen danner er system.

Ulike produkter har ulike egenskaper. Visse passer perfekt i våtrom, visse passer perfekt for treverk og visse passer på fasader utendørs. Våre kunder skal alltid finne det produktet de trenger og få et produkt som holder høy kvalitet.
 


Hva inneholder sparkel?

 • Fyllmiddel – gjør at sparkelen fyller opp hull, sprekker og skjøter. Fyllmiddelet er som oftest dolomitt som er en bergart. Dessuten inngår mikrosfærer av ulike kornstørrelser i de fleste sparkler.
   
 • Bindemiddel – gjør at sparkelen blir sittende på veggen og holder sammen når man f.eks. sliper den. Det gir sparkelen ønskede egenskaper for ulike forhold og krav som skjøtsparkel, fasadesparkel eller tresparkel.
   
 • Fortykningsmiddel – gjør at sparkelen får den konsistensen man ønsker.
   
 • Løsemiddel – her bruker vi bare vann i våre sparkler.
   
 • Tilsetningsmiddel – gir sparkelen den siste ”finishen”.

 

Viktig å velge rette produkter
Et godt utført sparkel- og underarbeid er avgjørende for et vellykket sluttresultat. Rett sparkel og tilbehør skjuler skjøter og gjør at hjørnene holder mot slitasje, noe som bidrar til at renoveringskostnadene minsker. Dessuten har maleren med bruk av de rette produktene klart å spare både tid og rygg og blir garantert fornøyd med jobben. Vi har kontroll på hele produktsystemet og dette er viktig for å oppnå et godt sluttresultat for både malere og sluttbrukere.

Råvarer

Dolomitten, som er en av de viktigste råvarene som brukes i våre sparkler, brytes i gruver like i nærheten av begge våre fabrikker i Sala og Glanshammar. Dette minsker naturligvis miljøbelastningen betydelig fordi transporten for denne viktige innsatsråvaren blir minimal.