Om Dalapro

Innemiljøer


Kvalitet og komfort til innemiljøer
Varemerket Dalapro eies av Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac. I over 70 år har vi utviklet sparkel i et nært samarbeid med profesjonelle malere. Scanspac leder utviklingen av sparkel i Europa og vi arbeider kontinuerlig med innovative løsninger for overflatebehandling av vegger og tak.

Scanspac er en del av Saint-Gobain, som har som mål å stadig være den ledende innen bærekraftige byggeprodukter og løsninger på det norske markedet.

Produkter med høy kvalitet
Felles for alle våre produkter er den høye og jevne kvaliteten som gir best mulig resultat. Vi har et bredt sortiment av produkter og systemer for alle formål.

Lokale råvarer
Våre ferdigblandede sparkelprodukter produseres i Sala og Glanshammar i Sverige. Våre produkter finnes i alle de nordiske landene og også i store deler av Europa.
 

Bærekraft er en ledestjerne i alt vårt arbeid
I Saint-Gobain Sweden AB arbeider vi kontinuerlig og systematisk for at alle deler av vår virksomhet – fra leveranser av råvarer til leveranser av produkter og tjenester til kundene – skal ha høyest mulig kvalitet, tilby best mulig arbeidsmiljø og ha minst mulig miljøpåvirkning. Vi arbeider derfor målbevisst med å
•    forske på og utvikle materialer og løsninger
•    forhindre at det oppstår avfall og bidra til gjenvinning av materialer
•    tilby systemer og produkter som oppfyller gjeldende og fremtidige krav
•    sette sammen produktsystem – hele produktsystemet er viktig for å oppnå et godt sluttresultat for både malere og sluttbrukere.
 

 

Raske fakta

Dalapro Nova

  • Scanspac ligger i forkant i utviklingen av ferdigblandet sparkel i Europa.
  • Våre egne varemerker er Dalapro og Breplasta.
  •  I over 70 år har vi utviklet sparkel i et nært samarbeid med profesjonelle malere.
  • Våre sparkelprodukter er svenskproduserte med råvarer fra gruver i Glanshammar og Sala.
  • Vår storselger er produktseriene Dalapro Nova, Max og Joint.
  • Vi har mange ulike spesialsparkler og tilbehør for alle tenkelige formål.

Et forretningsområde innen Saint-Gobain 

Saint-Gobain

 

Scanspac er en del av det globale konsernet Saint-Gobain som startet sin virksomhet 1665 og i dag har cirka 170 000 ansatte i 67 land.
Les mer om  Saint-Gobain

Se filmen om Saint-Gobain

Saint-Gobain designer, produserer og distribuerer materialer som er nødvendige for oss menneskers velbefinnende – og for vår felles fremtid. Denne filmen viser hvordan Saint-Gobain forbedrer hverdagen for mange mennesker.