Bærekraft

Bærekraftige sparkelprodukter

 

Bærekraftige overflatesjikt, i dybden og for alle underlag

Dalapro tilbyr bærekraftige sparkelprodukter for dagens og fremtidens hjem og bygninger. Med stor andel svenske råvarer, klimanøytral produksjon og gjenvunne emballasjematerialer driver vi utviklingen av klimasmarte overflatesjikt. Våre produkter gjør det enkelt å ta ansvar for arbeidsmiljø, sparkelkvalitet og miljøpåvirkning. Vi er en del av Saint-Gobain – med mer enn 350 års erfaring med innovative materialer og bygningsløsninger.

Dalapro Sustainable Surfaces

Bærekraftige underlagsløsninger for fremtidens bygninger

Bygg- og anleggsbransjen står for en femtedel av Sveriges klimapåvirkning. Sverige skal være fossilfritt innen 2045 og allerede fra 2022 gjelder nye krav til klimadeklarasjon for bygninger. Samtidig kommer det stadig flere direktiver om fossile veikart, høyere krav til bærekraftige materialløsninger samt økt etterspørsel etter informasjon om produktenes innhold og miljøpåvirkning.

Dalapro arbeider med miljøforbedringer i hele produktets livssyklus, fra råvare til avfallshåndtering. Vi tilbyr ledende underlagsløsninger fra svenske råvarer og klimanøytral produksjon. Vårt mål er en klimapositiv produksjon og at vi skal bli helt klimapositive, i hele verdikjeden.

Bærekraftige spann

Bærekraftige spann

Emballasjen står for en stor del av et produkts miljøpåvirkning. Derfor erstatter vi suksessivt våre spann med mer miljøvennlige spann. Dalapros nye spann inneholder 100 prosent gjenvinnbart materiale, er laget av minst 90 prosent gjenvunnet plast og gir 56 prosent mindre karbondioksidutslipp fra råvare til fabrikk – uten å gi avkall på de utmerkede produktegenskapene.

 

Klimanøytral produksjon

Dalapros ferdigblandede sparkelprodukter produseres i klimanøytrale* fabrikker i Glanshammar og Sala. Dette har vi oppnådd ved å fase ut alle fossile drivstoffer og kjøretøy fra våre fabrikker. I tillegg har vi installert et stort solpanelanlegg som forsyner produksjonen og også samfunnet med grønn elektrisitet. Det betyr at våre fabrikker faktisk hjelper til med å unngå unødige utslipp fra fossile energikilder. 

*Ifølge en vurdering i Greenhouse Gas Protocol ligger Scanspacs produksjon på null CO₂e i Scope 1 og Scope 2.
 


Et godt arbeidsmiljø

Dalapros produkter og verktøy er fremstilt med sterkt fokus på et trygt, sikkert og trivelig arbeidsmiljø for brukerne. Vi var først ute med å lansere lettsparkel (1981), sprøytesparkel for lett malingssprøyte (1990) og rullesparkel (2011). Denne utviklingen har vi fulgt opp med innovative løsninger for funksjon og brukervennlighet i både produkter og emballasje. Det finnes sikkerhetsdatablader for alle våre produkter. På den måten blir det enkelt å gjøre en god jobb i et sunt og giftfritt arbeidsmiljø – og samtidig bidra til økt bærekraft.

Som en del av Saint-Gobain utvikler vi stadig nye løsninger med fokus på bærekraft. Her er noen eksempler:

  • Alle våre ferdigblandede sparkelprodukter produseres i karbondioksidnøytrale fabrikker.
  • 90 prosent av innholdet i våre ferdigblandede sparkelprodukter er lokalprodusert.
  • Våre sparkelspann er laget av gjenvunnet plast.
  • Vi har redusert plastmengden i våre sekker.
  • Siden 2020 har vi hatt et nytt renseanlegg.
  • IBC-beholderne gjenbrukes.
  • Vi har skapt miljømerkinger for sparkelproduktene.
  • Våre produkter bidrar til god ergonomi og et giftfritt arbeidsmiljø.

 

Film om vårt bærekraftsarbeid

Her kan du se filmen om oss og vårt bærekraftsarbeid 

Våre miljømerkinger

Dalapro miljømerkinger

For å gjøre det lett for våre kunder å gjøre gode miljøvalg har vi skapt egne unike miljømerkinger som vi arbeider med i kombinasjon med andre vedtatte merkinger.

Mer miljøvennlige plastspann
Dalapros nye spann inneholder 100 prosent gjenvinnbart materiale, er laget av minst 90 prosent gjenvunnet plast og gir 56 prosent mindre karbondioksidutslipp fra råvare til fabrikk. Denne merkingen er utviklet for Dalapro.

Klimasmarte sekker
Gjennom material- og produktvalg gir Dalapro deg som kunde mulighet til å velge klimasmart, f.eks. ved å velge våre 15-literssekker, med en emballasje som har 40 prosent mindre klimapåvirkning enn et standardspann i samme størrelse.

Klimanøytral produksjon
Dalapros ferdigblandede sparkelprodukter produseres i klimanøytrale* fabrikker i Glanshammar og Sala. Dette har vi oppnådd ved å fase ut alle fossile drivstoffer og kjøretøy fra våre fabrikker. I tillegg har vi installert et stort solpanelanlegg som forsyner produksjonen og også samfunnet med grønn elektrisitet. Det betyr at våre fabrikker faktisk hjelper til med å unngå unødige utslipp fra fossile energikilder.

*Ifølge en vurdering i Greenhouse Gas Protocol ligger Scanspacs produksjon på null CO₂e i Scope 1 og Scope 2.

Svanen
Svanen er Nordens offisielle miljømerking. I Norge håndteres den av Miljømerking Norge. De undersøker miljøpåvirkning til varer og tjenester i hele livssyklusen fra råvare til avfall samt stiller krav til funksjon og kvalitet.

EPD
EPD står for Environmental Product Declaration, men kalles også miljøvaredeklarasjon. Miljøvaredeklarasjon (EPD) er et uavhengig verifisert og registrert dokument som åpent viser produktets potensielle miljøpåvirkning.

M1
M1 er en frivillig utslippsklassifisering av byggematerialer. M1-merkingen innebærer at produktet er blitt testet i et uavhengig og upartisk laboratorium og har oppfylt de angitte kriteriene. M1 står for lave utslipp.