Sparkle ulike underlag

Sparkling av ulike underlag

Sparkle ulike underlag


Ulike underlag krever ulike forberedelser og ulik sparkling. Her følger noen tips om hva som er viktig å tenke på. 

Sparkling av hjørnelister
Ytterhjørner er ofte utsatte for støt og slag. Her kan du med fordel benytte deg av hjørnelister av plast og papir. Sparkle hjørnet med en sparkel merket med EN-13963, cirka 5–6 cm bredt på hver side og minst 1 mm tykt. Trykk deretter fast listen og sparkle over omgående. Etter tørking sparkler du til ønsket resultat. 

Sparkling i våtrom
I våtrom må du alltid bruke våtromssparkel, uansett hvilket underlag det er. Våtromssparkelen er egnet for både skjøt- og bredsparkling og finnes også som rullesparkel. Husk alltid å følge malerbransjens regler for våtrom.

Sparkling av treverk
Underlaget må være rent og tørt før du begynner å sparkle. Ubehandlet tre, metall eller MDF må alltid grunnes før sparkling. Sparkle deretter til ønsket resultat. Ved sliping brukes slipepapir med kornstørrelse 180 eller finere. Fjern støv før du maler.

Sparkling utendørs
Underlaget må være rent, tørt og fast før du begynner å sparkle. Bruk et produkt som er beregnet på utendørsbruk. Tenk på at klimaet påvirker tørketidene, og sørg for at det ikke kommer regn på sparklede overflater innen 12 timer. Unngå sparkling på horisontale flater. I visse tilfeller kan det behøves grunning før sparkling.

Sparkling av malte overflater og tapeter
Underlaget må være rent, tørt og fast. Vask malte overflater før sparkling. Det kan være påkrevd å ta ned gamle tapeter før sparkling for å unngå blærer på det gamle tapetet.

Gjensparkling
Utbedring av sprekker og hull på alle typer underlag. Hvis det finnes store og dype hull, kan du med fordel bruke et såkalt gipsplaster for å skjule hullet. Tenk på at tørketiden kan være lang hvis det er store og dype hull. Da kan det være en fordel å benytte seg av gipssparkel type DM20, 40 eller 60. 

Designsparkel
En enkel løsning for å få unike tak og vegger i den fargen du vil ha. Underlaget må være rent, tørt og fast. Gamle tapeter må kanskje tas ned eller grunnmales for å unngå blærer på tapetet. Sparkle det første laget litt grovt med mye kanter og ujevnheter. Etter tørking skraper eller sliper du frem alle ujevnheter. Sparkle deretter litt tynnere og finere for å få veggen glatt. Etter tørking skraper eller sliper du frem ujevnheter og fargeforskjeller før du forsegler overflaten med Dalapro TopCoat i 2–3 lag.