Sparkle ulike underlag

Sparkle en tapetsert vegg

Sparkle en tapetsert vegg


Riv av tapet som sitter løst.


Prime/sperregrunne underlaget ved behov.


Sparkle ut ujevnheter og skjøter.


Gjenta sparklingen til underlaget er jevnt.


Slip de sparklede overflatene og fjern støvet.


Hvis tapetet skal overmales, må hele veggen bredsparkles slik at strukturforskjeller utjevnes. Slip deretter. Ved tapetsering behøves det ikke bredsparkling.