Sparkle ulike underlag

Sparkle en gipsvegg

Slik sparkler du en gipsvegg


Utfør en besiktigelse av underlaget for å sjekke at arbeidet med gipsveggene er rett utført. I behandlingen av gipsplater anbefales det å følge Norsk standard 3420-T.

Sparkle skjøter med en sparkel som er godkjent for innlegging av papirremse.

Sparkle skruehoder.

Sparkle skjøter og skruehoder når det har tørket. Skjøter må som oftest sparkles to ganger etter innlegging av remse. (Sparkle tynt, da blir det lettere å slipe.)

Slip overflatene og fjern støvet.

Mal eller tapetser overflatene.