Vi har installert et stort solpanelanlegg

Solpanelanlegg


Dalapros ferdigblandede sparkelprodukter produseres i klimanøytrale* fabrikker i Glanshammar og Sala. Dette har vi oppnådd ved å fase ut alle fossile drivstoffer og kjøretøy fra våre fabrikker. I tillegg har vi installert et stort solpanelanlegg som forsyner produksjonen og også samfunnet med grønn elektrisitet. Det betyr at våre fabrikker faktisk hjelper til med å unngå unødige utslipp fra fossile energikilder. 

*Ifølge en vurdering i Greenhouse Gas Protocol ligger Scanspacs produksjon på null CO₂e i Scope 1 og Scope 2.