Kontakt
 
Kontakt oss
Åpningstider: 
Man-Tors 8:00-16:00 Fre: 8:00-15:00 Lunsj: 12:00-12.45 (Kundeservice)...
Hovedkontor og fabrikk i Glanshammar
Tlf.: 
+46 (0)19-46 34 00
  Nyhetsbrev
 

You are here

Tips for vellykket resultat

  • Velg sparkel etter underlag og metode
  • Kontroller underlaget før sparkling
  • Velg riktig verktøy og utstyr for arbeidet
  • Bruk alltid verneutstyr ved sliping
  • Følg alltid produsentens anvisninger


Klima
Husk at klimaet spiller en stor rolle, og at underlaget bør minst være +10 grader. Et altfor fuktig og kaldt miljø forlenger tørketiden og svekker vedheftet mot underlaget. Forsøk heller ikke å forsere tørking med varmevifte, dette kan medføre at sparkel tørker for fort og sprenger. Man kan med fordel bruke en luft-avfukter for å få så normal tørking som mulig.


Lagring
Sparkel er ferskvare som skal oppbevares kjølig og frostfritt. Uåpnet pakning kan lagres i 12 måneder. Bruk ikke sparkel frosset eller muggent.