Påføringsmetoder

Ulike påføringsmetoder

Ulike påføringsmetoder


Håndsparkling
Håndsparkling er den klassiske sparkelmetoden og den er effektiv når man skal påføre og jevne sparkelen på mindre og mellomstore arealer. Her brukes det ulike sparkler i ulike størrelser. Det finnes også spesialverktøy for å komme til bak elementer eller for å sparkle hjørner på en enkel måte.

Rullesparkling
Det er både ergonomisk og økonomisk å bruke en roller for raskt og enkelt å påføre sparkel på underlaget. Tidsstudier viser at man sparer 30–40 prosent i arbeidstid sammenlignet med tradisjonell håndsparkling. Velg et produkt som er egnet for rullesparkling. Bruk en spesialroller for nettopp rullesparkling.

Sprøytesparkling
Sprøytesparkling er den mest brukte metoden ved større objekter og den absolutt raskeste metoden for å påføre sparkel på underlaget. Med rett maskinell utrustning og rett sparkel kan man sparkle opptil 1000 kvadratmeter per dag.

Sprøytesparkling i tak – grenging
En metode som primært brukes i tak på nyproduksjon. Dette er en rask og relativt billig løsning. Grenging utføres med sparkelsprøyte og ved at man med sirkelbevegelser påfører sparkelen i taket for å få en overflate med fin struktur.

Sparkling med en sparkelbazooka
Bazooka er et kombiverktøy der man påfører både sparkel og papirremse samtidig i gipsskjøten. Det finnes en manuell bazooka der man med en håndpumpe fyller verktøyet med sparkel. Det finnes også varianter som man kobler til en sparkelsprøyte for å få bedre effektivitet.

Sparkling med en sparkelboks
Sparkelboks er et verktøy beregnet på skjøtsparkling på gipsskjøter. Det finnes manuelle bokser der man med en håndpumpe fyller boksen med sparkel, men det finnes også bokser som man kobler til en sparkelsprøyte for å få høyere kapasitet. Selve boksen drar man deretter langs gipsskjøten og resultatet blir ofte veldig bra med minimal sliping.

Montering av lister ved hjelp av sparkelpåføreren Hopper
Hopper er et verktøy for rask og enkel påføring av sparkel på hjørnelister før montering og øker kapasiteten betydelig.