Etterarbeid

Etterbehandling

Etterbehandling- Sliping av sparklede overflater


Sliping
Sparklede overflater krever ofte avsliping med slipepapir. Kornstørrelsen på slipepapiret tilpasser du etter underlaget og kravene til den ferdigbehandlede overflaten. Bruk slipepapir med kornstørrelse 150–220 for maling av vegger og 180–220 på treverk.

Hvis overflaten skal tapetseres, kan du bruke et grovere slipepapir, men ikke grovere enn 150. Da er det fare for at riper synes gjennom tapetet. For grovt korn ved sliping av f.eks. gipsskjøter rugger også opp gipsplatenes kartongoverflate og kan føre til strukturforskjeller og øke suget i underlaget, noe som ofte synes gjennom malingssjiktet – spesielt på slepelysvegger.

Slipekloss på forlengelsesskaft gjør det lettere å bearbeide tak og større veggflater. Det finnes også spesielle slipemaskiner (Giraff) som gjør jobben mer effektiv, mindre anstrengende og mer ergonomisk. Pass på å bruke åndedrettsvern og beskytte øynene.

Avstøving
Vær nøye med å fjerne alt slipestøv fra overflatene. Det er helt avgjørende for å få god vedheft mellom underlaget og neste behandling. Å sparkle, male eller tapetsere på en støvete overflate, kan gi opphav til delaminering, det vil si at overflatesjiktet slipper fra underlaget. Bruk en støvsuger og/eller en myk børste for å tørke støv av overflatene. Hvis det skal brukes høytrykkssprøyte etter sliping, støvsug også gulvene for å unngå at støv virvler opp. Slipemaskiner av typen Giraff er veldig praktiske fordi de tar hånd om slipestøvet allerede ved ”kilden”. Dessuten kan maskinen brukes som støvsuger.

Forliming
Sparklede overflater er sugende og må derfor forlimes før tapetsering. Bruk de fabrikkproduserte produktene som anbefales for dette. La det tørke godt.

Rengjøring
Eventuelt spill og søl tas bort med vann og svamp. Tørk deretter med en ren klut. Verktøyene rengjøres også med vann. Sparkelsprøyter rengjøres enklest ved å pumpe gjennom vann. Vær nøye med å holde beholderen ren. En sparkelsprøyte kan stå med sparkel uten problemer i en til to uker. Ved lengre driftsopphold anbefales rengjøring.

Maling og tapetsering
Dalapro sparkel kan overmales med de fleste typer vanlig maling. Silikatmaling går også bra. Derimot fraråder vi å påføre epoksymaling på malingssparkel fordi det blant annet kan påvirke sparkelens bindemiddel. Det generelle rådet er: Følg de respektive produsentenes anvisninger når det gjelder valg av produkter og råd om hvordan arbeidet skal utføres. De fleste produsenter har fullstendig produktinformasjon som du kan laste ned fra internett. Du kan også be om produktinformasjon fra din leverandør.