Speed Corner 90

Utvendig hjørnelist med selvheftende teip
Read more
Read less
• Beskyttelse for utvendige hjørner innendørs.
• For papirkledde gipsplater.
• Selvheftende teip for rask og enkel montering.
• Ikke behov for tørketid, kan sparkles omgående.
• Fremstilt i gjenvinnbar polystyren.
• Enkel å klippe til rett lengde med en vanlig saks.
• Stabil og fuktbestandig emballasje.

Produktinformasjon

Speed Corner 90 er en hjørnebeskyttelse for papirkledde gipsplater innendørs som beskytter og gir rette 90 graders hjørner. Hjørnebeskytteren monteres raskt og enkelt takket være selvheftende teip og krever ingen verktøy. Produktet har en skarp kant å sparkle mot. Den passer for alle typer utvendige hjørner, som smyg og innkledninger.

Hjørnebeskytteren er laget av miljøvennlig og gjenvinnbar polystyrenplast. Kan brukes i Svanemerkede bygninger, men kan ikke registreres i Svanens husproduktportal.

Arbeidsgang

1. Klipp hjørnebeskytteren til ønsket lengde med en vanlig saks. Hjørnebeskytteren skal klippes 3–5 mm kortere enn det hjørnet den skal monteres på. Dette for å unngå at den kommer i spenn.

2. Fjern beskyttelsesfolien helt før montering. Beskyttelsesfolien har en ulimt kant, såkalt fingerlift, på innsiden for å gjøre det lettere å fjerne den.

3. Begynn monteringen med å rette inn hjørnebeskytterens ene ende symmetrisk over hjørnet der monteringen skal starte. Trykk hjørnebeskytteren mot hjørnet og press dens kanter mot gipsen for å sikre god heft.

4. Fortsett deretter med suksessivt å trykke hjørnebeskytteren mot hjørnet og presse kantene mot gipsen langs hele hjørnet. Hjørnet kan nå sparkles.

5. Bruk alltid en CE 13963 sparkel med høy vedheft.

Anvendelse

Speed Corner 90 skal brukes sammen med sparkel som er godkjent ifølge CE-merking EN 13963. Speed Corner er laget for montering på papirkledde gipsplater. Hvis produktet skal monteres på andre materialer, f.eks. kompositt-, fibergips- eller sementbaserte plater, må overflaten på disse behandles med egnet heftprimer. Heften mot andre materialer enn papirkledd gips må alltid kontrolleres før montering. Flatene der hjørnebeskytteren skal festes, må være tørre og støvfrie. Ved montering må temperaturen ikke være lavere enn 10 °C. Hjørnebeskytteren skal monteres i relativ romfuktighet mellom 30 og 70 %.

Produktdata

Articles information
Produktnavn Forpakning Art.nr.
ProduktnavnSpeed Corner 90, 2,7 m ForpakningKartong med lister Art.nr.642145

Instruksjonsvideo

Speed Corner 90

Dokumentasjon

Velg alle
Produktdatablad
Building Product Declaration
Håndbok