Kontakt
 
Kontakt oss
Åpningstider: 
Man-Tors 8:00-16:00 Fre: 8:00-15:00 Lunsj: 12:00-12.45 (Kundeservice)...
Hovedkontor og fabrikk i Glanshammar
Tlf.: 
+46 (0)19-46 34 00
  Nyhetsbrev
 

You are here

Miljø og kvalitet

En trygg leverandør

Dalapro sparkel framstilles under ledelse av kvalitetssystemet ISO 9001. Målsetningen er å møte framtidens kvalitetskrav. Kontinuerlig utvikling er vesentlig. Det er viktig å ha kunnskap om hvordan man skal agere korrekt for deretter og  gjennomføre det. Våre maskiner er moderne og utviklet for sparkelproduksjon. Produksjonen er datastyrt så langt det er mulig. Prosess styrte resepter, spesialbygde blandere og helautomatisk pakking bidrar til å skape en effektiv flyt som bekreftes gjennom ISO 9001. Men fremst handler det om menneskene bak prosessene, gjennom engasjement og kompetanse nå riktig resultat. Dette, sammen med meget god økonomisk stilling, gjør at du er sikker på å få de rette produktene fra en trygg leverandør.

 

Stort fokus på miljøarbeid

Ved produksjonen av Dalapro tar vi miljøspørsmålene på alvor. Vi arbeider kontinuerlig for at våre produkter skal være så skånsomme som mulig for vårt felles miljø. Målsetningen er at produktets miljøpåvirkning i hele dets livsløp skal være så liten som mulig.

Dalapro sparkel frem stilles under ledelse av miljøstyringssystemet ISO 14001. Der arbeider vi med kartlegging av miljø påvirkning og oppfølging med tiltak og forbedringer. Vi har stort fokus på miljøsmarte valg av råvarer, effektiv energiutnyttelse samt at spill og avfall skal være så lite som mulig.

Vårt miljøarbeid forsterkes ytterligere gjennom vårt arbeid med Svanemerking. Merkingen gir oss et bevis på at våre produkter har lavt innhold av miljø- og helseskadelige emner, har lave utslipp til luft samt er effektive og innfrir strenge funksjonskrav.

 

Vårt arbeid preges av høyt fokus på sikkerhet

Våre ansatte skal ha et trygt, sikkert og trivelig arbeidsmiljø. Og produktene som vi markedsfører skal gi våre kunder samme forutsetning. Vi var tidlig ute med å tenke på sluttbrukerens arbeidsmiljø. Vi var først med å lansere lettsparkel (1981), sprøytesparkel for lett fargesprøyte (1990) og Rullesparkel (2011). Denne utviklingen har vi fulgt opp gjennom stadig utvikling av innovative løsninger med hensyn til funksjon og brukervennlighet både i produkter og emballasje. Vi oppretter sikkerhetsdatablader for alle våre Dalapro-produkter.

Vår kvalitets-, miljø- og arbeidsmiljøpolicy

Vår kvalitets-, miljø- og arbeidsmiljøpolicy

DNV GL Business Assurance

DNV GL Business Assurance nettside